About Devi School Read More

      हालसम्म १३१३ जना विद्यार्थीहरुलाई एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गराउन सफल । उच्च मावि तर्फ २८५ जनालाई उच्च मावि तह उत्तीर्ण गराउन सफल । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये निरन्तर ३ वर्ष ५० जना भन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित गराई ८०ङ्ख भन्दा बढी नतिजा ल्याउन सफल एकमात्र विद्यालय भएकोले शिक्षा विभागद्धारा शिक्षा दिवसको अवसरमा दिइने पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल । वि.सं. २०६७ सालको एसएलसी परीक्षामा नेपाल भरि कै सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये यस विद्यालयका छात्र रामकृष्ण बालालाई दोस्रो स....

Recent Notice

What We Provide Read More

Check Out Our Albums Read More

Blog Read More